Állami hitelesítés

 

Meddig érvényes egy mérőeszköz hitelesítése?

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (2): „A kötelező hitelesítésű mérőeszközök felsorolását és a hitelesítés érvénytartamát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A hitelesítés érvényességi időtartamát az OMH a mérőeszköz használati körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben előírtaktól eltérően is meghatározhatja.”
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (9): „A hitelesítés négyéves, vagy azt meghaladó érvényességének időtartama azon a napon jár le, amelyik nap az érvényességi időtartam záró évének utolsó napja.”
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (9): „A hitelesítés négy évet el nem érő érvényességének időtartama a hitelesítéstől számított azon a napon jár le, amely a számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.”
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 13. § (2): „A mérőeszköz hitelesítése – függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem – érvényét veszti, ha

 • a hitelesítés érvényességi ideje lejárt,

 • a hitelesítési bélyeget eltávolították, vagy megsérült, illetőleg a hitelesítési bizonyítvány elveszett, vagy azt megváltoztatták,

 • a hitelesítési bélyeget vagy bizonyítványt érvénytelenítették,

 • a mérőeszközön javítást, vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,

 • a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték.”

 

Mely mérőeszközfajtákat kötelező hitelesíttetni?

Azokat a mérőeszközöket (és azokban az alkalmazásokban) kötelező hitelesíttetni, amelyek szerepelnek a mérésügyi törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében. 

 

Hogyan állapítható meg egy mérőeszközről, hogy rendelkezik uniós hitelesítési engedéllyel?

Az Európai Unióban kiadott közösségi típusjóváhagyás („uniós hitelesítési engedély”) meglétét a mérőeszközön elhelyezett jelek mutatják.
A teljes körű típusjóváhagyás jele stilizált E-betű („epszilon-jel”), a jóváhagyó szerv országjelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával:

1 

A részleges típusjóváhagyás jele stilizált E-betű („epszilon-jel”), a jóváhagyó szerv országjelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával, előtte egy azonos méretű és jellegű P-betű:

2


 

Milyen az úgynevezett CE-jel?

A CE jelölés valamely – általában biztonsággal kapcsolatos – uniós irányelvnek való megfelelőséget jelzi. A CE-jelölés azt tanúsíthatja, hogy a mérőeszköz:

 • biztonságosan kezelhető,

 • elektromos érintésvédelme megfelelő,

 • nem zavarja az elektronikus berendezéseket,

 • megfelelő mértékig érzéketlen a rádiófrekvenciás zavarokra (pl.: mobiltelefon),

 • robbanásveszélyes környezetben használható

3 

A CE-jel arányosan kicsinyíthető/nagyítható, de nem lehet kisebb, mint 5 mm.
A CE jelölés mellett zöld alapon elhelyezett M jel az új mérőeszköz metrológiai megfelelőségét tanúsítja és egyben jelzés felvitelétől számítva a hitelesítési időköz elteltéig (2 év) a mérőeszköz hitelességét is igazolja. (Jelenleg még csak a nem-automatikus működésű mérlegeken fordulhat elő.) A metrológiai megfelelőség tanúsítása esetében a CE jelölést kiegészíti:

 • a tanúsítás évszámának két utolsó jegye,

 • a tanúsításban közreműködő bejelentett testület („notified body”) számjele (példánkban 1422= OMH), valamint

 • a zöld alapon elhelyezett M metrológiai jel.

 4 

A CE-jelöléssel ellátott nem automatikus mérlegek esetében is feltétlenül célszerű ellenőrizni az alábbiakat: – A mérleghez mellékelt „Megfelelőségi nyilatkozat”-ban vagy „EK megfelelőségi tanúsítvány”-ban a vonatkozó uniós irányelvre (90/384/EEC), vagy az ahhoz tartozó uniós szabványra (EN-45501), illetve az irányelvet honosító hazai jogszabályra (a 62/2004 (IV. 24.) GKM rendelet-re). való hivatkozás megtalálható-e?

 • A nem hordozható vagy g-értékfüggő mérlegen (a mérlegek nagy része ilyen) elvégezték-e a második (helyi) tanúsítási lépcsőt is?

 • A mérlegeken lévő záró bélyegek épek-e, mert feltörésük – akár gyártói, akár mérésügyi bélyegekről van szó – a hitelesség megszűnését jelenti.

 

 

Üzletpolitikánkról:

Nálunk a vevő az első! Igyekszünk mindenben vásárlóink igényeit kielégíteni! Tudjuk a mai világban mindenkinek nagyon fontos szempont az ár. Törekszünk a mindig legkedvezőbb áron adni termékeinket, de nem minden áron! Az olcsó ár nem mehet a minőség rovására. Célunk precíz, minőségi mérlegek eladása, hogy a vásárló ne csak a kapuig, hanem hosszú éveken át legyen elégedett!

Termékeinkről:

Kínálatunk nagyon szerteágazó és bőséges! Szinte minden mérlegelési feladatra tudunk megfelelő mérleget adni! Több száz mérleg közül választhat! Hogy senki se vesszen el a hatalmas kínálatban, több segítséget is nyújtunk: honlapunk mérlegek menüpontjába folyamatosan, rendszerezve töltjük fel a modelleket, ha szolgáltatások menüpontunkban kér árajánlatot, igényeit leírja mi személyre szabott ajánlatot küldünk, de ha felkeres bennünket személyesen is szívesen segítünk!